İmamoğlu’ndan İsveç’e tepki: “Özgürlük ve demokrasi ile ilgisi yok”

İBB Lideri Ekrem İmamoğlu tarafından Kasım 2021’de kriz idaresi, turizm, iktisat, kültür üzere alanlarda iş birliği yapmak, kent diplomasi kavramını geliştirmek gayeleriyle kurulan B40 Balkan Kentleri Ağı’nda periyot başkanlığı Atina Belediye Lideri …

İmamoğlu’ndan İsveç’e tepki: “Özgürlük ve demokrasi ile ilgisi yok”
Son Güncelleme: Whatsapp

İBB Lideri Ekrem İmamoğlu tarafından Kasım 2021’de kriz idaresi, turizm, iktisat, kültür üzere alanlarda iş birliği yapmak, kent diplomasi kavramını geliştirmek emelleriyle kurulan B40 Balkan Kentleri Ağı’nda periyot başkanlığı Atina Belediye Lideri Kostas Bakoyannis’e devredildi. İmamoğlu’nun Devir Başkanlığı’nı devrettiği B40 Balkan Kentleri Ağı Atina Doruğu, İBB’nin Kadıköy’de hizmete aldığı “Müze Gazhane” gibisi bir yerleşke olan Technopolis’de yapıldı.

İmamoğlu, 23’ü kurucu kent olmak üzere toplam 48 Balkan kentinin belediye liderlerini bir ortaya getiren toplantıda yaptığı konuşmada, Balkan kentlerinin B40 Ağı’na gösterdikleri ilgi ve iştirakin kendisini memnun ettiğini lisana getirdi. İmamoğlu, şunları söyledi:

“İSTANBUL NE KADAR BULUŞMANIN KENTİYSE BALKANLAR DA O DENLİ:

Bu güçlü iştirak, B40 Balkan Kentleri Ağı’nın ne kadar gerçek ve sağlam bir temele dayandığını, ne kıymetli bir gereksinim olduğunu gösteriyor. Bu gereksinim, Balkan kentleri olarak daha güçlü ve daha güzel bir gelecek kurma dileğidir. Ben, Avrupa’nın en büyük kenti İstanbul’un metropol belediye lideri olarak medeniyetler çatışması yerine, medeniyetlerin iş birliğini, milletlerin bir başkasını tahakkümünü yerine eşitliğini ve sonların giderek şeffaflaşmaya gerçek gittiği bir dünya öngörüyorum. Benim İstanbul vizyonum, bölgesel ve global kontakları, ağları, bağları, buluşmaları ve paylaşımı öne çıkaran bir vizyon. Benim için coğrafik olarak dünyanın tam merkezinde bulunan İstanbul, ne kadar buluşmaların kentiyse, Balkanlar da iş birliğinin merkezidir. O denli olmalıdır. Benim için İstanbul, ne kadar tüccarların, gezginlerin, üretenlerin, yaratanların ve göçmenlerin kentiyse Balkanlar da öyledir. O denli olmalıdır.

BALKAN COĞRAFYASI, BÜNYESİNDE ÇOK BÜYÜK BİR GLOBAL POTANSİYEL VE İŞ BİRLİĞİ GELECEĞİNİ BARINDIRIYOR:

Balkan coğrafyası, bünyesinde çok büyük bir global potansiyel ve iş birliği geleceğini barındırıyor. Ben, Balkan coğrafyasına baktığımda hükümdarların, Sezarların ve sultanların hükmettiği dünü değil, her kökenden ve her inanıştan yaratıcı insanın birlikte inşa ettiği eşit, güçlü, memnun, demokratik ve barış dolu yarını görüyorum. Yalnızca Avrupa Birliği ile değil, tüm dünyayla bütünleşmiş, tüm dünya ile birlikte nefes alabilecek bir bölge görüyorum. Yalnızca batı ile değil, Asya, Hint Okyanusu ve Afrika ile nefes alabilecek bir bölge görüyorum. Zira yeryüzünde Balkanlar kadar renkli, Balkanlar kadar çeşitli, onlarca farklı medeniyete kaynaklık ve konut sahipliği yapmış bir öteki bölge mevcut değil.

B40, GEZEGENİMİZ İÇİN DEĞERLİ BİR İNİSİYATİFE DÖNÜŞTÜ:

B40 için yola çıktığımda, bu zenginliğin ve çeşitliliğin birliğini ve iş birliğini hedeflemiştim. ‘Birlikten kuvvet doğar’ demiştim. ‘Ülkelerimizi yönetenler, çok farkında olmasalar da kentlerimizde yaşayan milyonlar ve onların hayat kalitesini yükseltmeyi birincil sorumluluk kabul eden yeni kuşak belediye liderleri bunu başarabilir dedik. O yüzden eşitlik ve demokrasiyi temel alan, sürdürülebilir bir birlikteliğin temellerini attık. Çok memnunum zira başardık. Çok memnunum zira bu salonda bir ortaya gelen kentlere baktığımda, B40 Ağı’nı kurma vizyonuyla yola çıktığımda hedeflediğim noktaya, beklediğimden daha kısa vakitte ulaştığımızı görüyorum. Çok memnunum zira yola çıktığımızdaki paha ve gayelerin hepimiz için ortak olduğunu görüyorum. Ortak inanç ve uğraşla İstanbul’da kurduğumuz B40 Balkan Kentleri Ağı, yalnızca bölgemiz için değil, kıtamız ve gezegenimiz için değerli bir inisiyatife dönüştü. Her birimiz için tıpkı kıymette olan etraf ve iklim sıkıntıları, mülteci krizi, güç krizi, daha ileri demokrasi hasreti üzere hayati ehemmiyetteki sıkıntılara birlikte tahlil üretmemiz daha mümkün.

AB’NİN TEMSİL ETTİĞİ ÇOĞULCU DEMOKRASİ MODELİ HEPİMİZİN ORTAK ÜLKÜSÜDÜR:

Avrupa Birliği’nin (AB) temsil ettiği çok uluslu, çok kimlikli ve çoğulcu demokrasi modeli hepimizin ortak ideali. İnsan hakları, hukukun üstünlüğü, uzlaşma kültürü ve özgürlük hepimizin ortak maksadı. Lakin birlikte olursak, bir ortada bir dayanışma içinde bulunursak, demokratik kazanımları koruyabiliriz. Zira bugün demokrasi çabası ulusal değil, memleketler arası bir gayrettir. Çünkü demokrasi, başta Atina olmak üzere kentlerden çıkmıştır. Bugün de tüm kentler, demokratik gayretin yürütüldüğü yerler. Bir diğer sözle söylemek gerekirse Atina ve İstanbul kardeş olduğu kadar, Taksim ve Syntagma Meydanı, o meydanları dolduran beşerler da kardeştir. Demokrasinin global kriz yaşadığı bu devirde tüm Balkan kentlerinin demokrasinin tekrar filizleneceği merkezler olacağına inanıyorum. Bu ülkü ve maksatlar doğrultusunda B40 Ağı’nın, Balkan kentleri ortasında barış, demokrasi ve tolerans iklimini geliştireceğine ve sürdürülebilir hâle getireceğine inanıyorum.

KUR’AN YAKILMASINI DAİMA BİRLİKTE VE ŞİDDETLE KINAMALIYIZ:

Yaşadığımız coğrafya, farklı kökenlerden insanlara, farklı inanışlara ve hayat tercihlerine hürmet gösterilmesini ve her cinsten farklılığın kucaklanmasını emrediyor. Dünyanın öbür yörelerinde, bölgelerinde Kur’an’ın yakıldığı günlerden geçiyoruz. Bu cins provokasyon hedefli teşebbüsleri daima birlikte ve şiddetle kınamalıyız. Zira bu çeşit popülist ve çok yaklaşımların özgürlük ve demokrasiyle bir ilgisi yoktur. Tam bilakis bu tıp teşebbüsler beşerler ortasında düşmanlık tohumları ekebilecek, barış ve huzur bozabilecek nefret hatalarıdır.

ASKIDA FATURA’YI BALKAN KENTLERİYLE PAYLAŞTIK:

İstanbul’un toplumsal dayanışma platformu olan ‘Askıda Fatura’ uygulamasını, isteyen üye kentlerle paylaşıyoruz. Böylelikle, yardımlaşma hissinin B40 Ağı kentlerinde yayılmasına vesile olmaktan büyük memnunluk duyuyoruz. Lokal Ekonomik ve Kültürel İş Birliği Çalışma Grubu’muz, üye kentlerimizin kültür kaslarını geliştirecek ortak etkinlikler konusunda çalışıyor. Kültür- sanat etkinliklerinin üye kentlerimiz ortasında mobilitesini sağlayacak, her bir kentimiz için çeşitliliği artıracak, devamlılığı olan etkinlikler planlıyoruz. Kentlerimiz ortasındaki turizm potansiyelinin artırılması da gündemimizdeki değerli bahislerden biri. Tüm kalbimle inanıyorum ki; B40 Ağı kentleriyle birlikte gerçekleştireceğimiz pek çok proje sayesinde, bölgemizde ekonomik iş birliğini artıracak, daha insan odaklı, daha verimli ve daha tesirli lokal idare modeli yaratacağız. Yeniden inanıyorum ki; B40 Balkan Kentleri Ağı’nda geliştireceğimiz iş birlikleri, tüm üye kentlerimizin kurumsal kapasitesinin geliştirilmesine ve hizmet potansiyellerinin artırılmasına katkı sağlayacaktır.

B40 YEŞİL KALKINMA BANKASI KURMAYI TEKLİF EDİYORUM:

İklim değişikliğine bağlı afetler, tabiatla uyumlu ve iklim değişikliğine dirençli bir yeşil dönüşüme muhtaçlık olduğunu kanıtladı. Balkan coğrafyasında yeşil dönüşüm sürecini yönetmek ve iş birliğimizi ileriye taşımak için, ‘B40 Yeşil Kalkınma Bankası’ kurmayı öneriyorum. Ölçeklerimiz farklı olsa da her birimiz, kentlerimizde yeşil dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Yeşil dönüşüm projeleriyle, kentlerimizin küresel seviyedeki iklim değişikliği siyasetlerine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ahenk kabiliyetlerini artırabiliriz. Şayet iklim ve etraf konusunda kentlerimizi tıpkı hizaya yükseltebilirsek; bölgesel bir hizalanma sağlayabilir ve bölgesel bir ahenk aksı oluşturabiliriz. Önümüzde bilimsel bir gerçeklik var. Paris İklim Muahedesi ile belirlenen global ısınmayı 1,5 derecede sonlandırma amacını gerçekleştirmek için, yerküreyi yılda yüzde 12,9 oranında karbonsuzlaştırmak gerekiyor. Karbon salınımının büyük ölçüde direkt şehircilik faaliyetleri kaynaklı olduğunu düşünürsek; bu amaca ulaşmak için hepimizin kendi kentinde çok büyük ölçekli yeşil dönüşüm yatırımları yapmamız gerektiği aşikâr. Yeşil dönüşüm yatırımlarını yapmamanın maliyeti o kadar yüksek ki, dönüşümün gerektirdiği maliyet, onun yanında kıymetsiz kalır. İşte kentlerimiz için bu dönüşümün finansmanını kolaylaştırmak üzere B40 Yeşil Kalkınma Bankası (B40 Green Development Bank) kurmayı teklif ediyorum.

GÖNÜL RAHATLIĞIYLA DEVREDİYORUM:

B40’ın üye sayısı arttıkça, karar alma süreçlerinin kolaylaştırılması, periyot başkanlığının bir ülkeden başkasına, adil ve eşit biçimde geçmesini sağlayacak düzeneklerin tartışılarak karara bağlanması da 2023 yılı için kıymetli bir muhtaçlık olacak. Tüm bu bahisleri teknik gruplarımız görüşsün, projelendirsin, ete kemiğe büründürsün. Gelecek yıl yapacağımız B40 Zirvesi’nde, B40 Yeşil Kalkınma Bankası’nın kuruluş muahedesini, sizlerle birlikte imzalamayı kendimize bir gaye olarak koymayı öneriyorum. Her birinize B40 Ağı’na verdiğiniz dayanak ve bu toplantıya katılımınız için tekrar teşekkür ediyorum. Büyük bir gönül rahatlığıyla ve memnuniyetle B40 Ağı devir başkanlığını, dostum Kostas’a devrediyorum.”

BAKOYANNİS: “BALKANLAŞMA” HAREKETİNE GEREKSİNİM VAR

Böylesi tarihi bir muhtaçlığı harekete geçirdiği için İmamoğlu’na teşekkürlerini ve tebriklerini sunan Atina Belediye Lideri Bakoyannis de Balkan ülkelerinin kentleri olarak misal problemlerle karşı karşıya olduklarına dikkat çekti. Bünyesinde farklı etnik yapıları ve dinleri barındıran Balkan kentlerinin, kendilerine yönelik taarruzlara karşı birlikte hareket etmelerinin değerine vurgu yapan Bakoyannis, bu kapsamda bir “Balkanlaşma” hareketine gereksinim olduğunu vurguladı. Tarihî süreçte birbirleriyle savaşarak hudutlarını belirleyen Avrupa ülkelerinin başardığı Avrupa Birliği yapılanmasının bu harekete örnek olacağını belirten Bakoyannis, şunları söyledi:

“YEREL İDARELER ÖNE ÇIKARILMALIDIR”

“Dünyada hiçbir çocuk, bir etnik kümeye ya da farklı inançlara karşı kinle ve nefretle dünyaya gelmiyor. ‘Balkanlaşma’ sürecimiz, bizim için dayanışma ve bağlantı köprümüz olacaktır. Vizyonumuz; Balkanlara barış, refah ve istikrar olacaktır. Maksadımız; mahallî toplumları öne çıkarmaktır. Ağımıza katılacak her üye, bu temeli sağlamlaştıracaktır. Belediyelerimiz, bu güç periyotlarda birbirlerine takviye vermelidir. Bu süreci, herkes kendi bakış açısından görüyor. Bu, hepimizi ortak fikri; mahallî idareler öne çıkarılmalıdır. Devletler, ikili münasebetlerinde birbirlerine katı davranabiliyorlar lakin biz lokal yöneticiler, birbirimizle daha rahat konuşabiliriz. Burada farklı coğrafyalardan haklar var. Değişik olmamız, farklılıklarımız, dayanışmamızı zenginleştirecek ögelerdir. Bizler, bunu ortak bir amaç haline getirmeliyiz. Sinerji ve gelişme için, karşılıklı konuşmak bir fırsattır.”

B40 ATİNA ZİRVESİ’NE KATILAN BELEDİYELER

B40 Atina Zirvesi’ne, İstanbul ve Atina’nın dışında; Belgrad, Bijeljina, Burgaz, Çanakkale, Dıraç, Dimitrovgrad, Edirne, Filibe, Karnabot, Kırcaali, Kırklareli, Laktaşi, Lefkada, Midilli, Patras, Podgoritsa, Pula, Saraybosna, Selanik, Sofya, Split, Stara, Tekirdağ, Tiran, Troyan, Üsküp, Veliko, Zenica, Kotor, Niksiç, Zagreb, Pire, Trikala, Nea Smyrni, Kumanova, Pilea-Hortiatis, Veria, Korint, Karditsa, Orta Korfu ve Diapontian Adaları, Ayios Dimitrios, Halkida, Zografu, Kalamata, Paleo Faliro, Pallini, Argos-Mikines ve Avlona belediyeleri de katıldı.

Avrupa Bölgeler Komitesi Lideri Vasco Alves Cordeiro, Eurocities Lideri ve Floransa Belediye Lideri Dario Nardella ve Eurocities Genel Sekreteri Andre Sobczak da tepeyi, milletlerarası kuruluş temsilcisi sıfatıyla izledi.

Odatv.com

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.