Halkevleri: Saray rejimi, tüm kurumlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalı

Halkevleri: Saray rejimi, tüm kurumlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalı

Halkevleri: Saray rejimi, tüm kurumlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalı
Son Güncelleme: Whatsapp

Halkevleri Genel Lideri Nebiye Merttürk, “Halkın Koşullarını Açıklıyoruz” başlıklı bir toplantıda, “Ülkemiz iktisadı sermayenin, milletlerarası monopollerin değil halkın muhtaçlıkları doğrultusunda planlanmalıdır. Krizden çıkış için seçimden sonra halkın önüne getirilmesi beklenen IMF’li ya da IMF’siz kemer sıkma programları kabul edilemez. Krizin faturası kâr rekorları kırmaya devam eden işverenlere ödetilmelidir. Saray rejimi, tüm kurumlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalıdır” dedi.

Halkevleri, bugün Ankara’da “Halkın Koşullarını Açıklıyoruz” başlıklı bir basın toplantısı düzenledi. Halkevleri Genel Merkezi’ndeki toplantıda konuşan Genel Lider Nebiye Merttürk, şunları söyledi:

“İnsanlığa daha yeterli bir gelecek vaadi kalmayan emperyalist kapitalist sistem, üstümüze çöküyor. Kapitalizm, tarihî krizini yaşıyor. Hükümranlar, halkın hayatını derinden sarsan ekonomik, toplumsal, siyasal krize bir tahlil sunamıyor. Neoliberalizm bütün hayatımızı sermayenin kâr kapısına dönüştürdü ve insanlık en temel gereksinimlerine erişemez hale geldi. Fakirleşme, iklim krizi, göçmen krizi, salgın hastalıklar, savaş, cinsiyetçilik, ırkçılık, faşizm, artık istisna değil, bu sistem içinde hayatın normalini oluşturuyor. Ülkemiz de pandemi sonrasında tarihinin en ağır ekonomik krizlerinden birinin içine sürüklendi. On milyonlarca insan kirasını, faturalarını, yol parasını ödeyemiyor. Eğitim ve sıhhat hizmetlerine, ucuz ve sağlıklı besine erişemiyor. İnsanca yaşamaya yetecek bir fiyat alamıyor. İş teminatından mahrum, insanca şartlarda çalışamıyor. Minimum bir hayat sürüyor.

“AKP iktidarı, ülkeyi o gün bugün darbeler, savaşlar ve faşist terörle sürekliliğini sağladığı harikulâde hâl şartlarında yönetiyor”

Onlarca yıl boyunca, kalkınma ve demokratikleşme masallarıyla elimizde avucumuzda ne varsa çaldılar. Fabrikalarımızı, tarlalarımızı, meskenlerimizi, mahallelerimizi, hastanelerimizi, okullarımızı, işimizi, toplumsal haklarımızı, kentlerimizi, ormanlarımızı, derelerimizi yağmaladılar. Halk bütün bu yağmaya isyan edince bu kere bütün silahlarını çıkarıp, demokratik hak ve özgürlükler namına kazanılmış neyimiz varsa elimizden almaya giriştiler. 2013 Haziran isyanından 2015 seçimlerine uzanan süreçte toplumsal meşruiyetini ve çoğunluk dayanağını yitiren AKP iktidarı, ülkeyi o gün bugün darbeler, savaşlar ve faşist terörle sürekliliğini sağladığı harika hâl şartlarında yönetiyor. Ne var ki sistemin krizi ezilen sınıfların hoşnutsuzluğunu ve hükümran sınıfların kesimliliğini derinleştirirken AKP’nin bu süreçte MHP ile kurduğu ittifak da bu kesimliliği ve iktidarın toplumsal takviyesindeki gerilemeyi gideremiyor. AKP-MHP faşizmi, bu kriz halini seçimlere az bir mühlet kala, dinci gericilikle bezeli faşist baskı ve saldırganlığı tırmandırarak yönetmeye çalışıyor.

“AKP-MHP faşizminin halka savaş açtığı bir çatışma sürecinden geçiyoruz”

“Çözüm, halkın bağımsız politik bir güç olarak örgütlenmesinde, kendi yazgısını eline almasındadır”

İşte faşizmin bu kitle pasifikasyonu stratejisi karşısında, iktidara talip olan Millet İttifakı da herkesin gözü önünde yaşanan darbe sürecini seyrediyor, oyunun sandıkta bozulacağına inanmamızı, sessizce seçimi beklememizi istiyor; tahlilin kurallı bir sermaye programında olduğunu savunuyor. Ne bu teslimiyetçi yaklaşımla AKP-MHP faşizminin hile ve akınları bertaraf edilebilir ne de bu nizam içi tahlil vaadiyle halkın sıkıntılarına esaslı tahliller bulunabilir. Tahlil, muhalefetin seçim düzlemi ile halkın siyasete iştirakinin da seçmenlikle sınırlanmasını reddederek AKP-MHP faşizminin halka açtığı savaş karşısında sokağı boş bırakmayan faal bir direniş çizgisi örgütlemektedir. Tahlil, ‘Paran kadar yaşam’ diyen bu sistem karşısında halkın insanca ömür hakkı için her şeyin toplumsallaştırılmasını savunan bir programdadır. Tahlil, hak çabalarına ve özsavunmaya dayalı bir aksiyon çizgisindedir. Tahlil, halkın bağımsız politik bir güç olarak örgütlenmesinde, kendi mukadderatını eline almasındadır. İnsanca bir hayat, eşitlik, özgürlük, demokrasi, barış, laiklik için sesimizi yükseltmekten, çaba etmekten, örgütlenmekten öbür bir yolumuz yoktur.

“Hak talepleri ve çabaları etrafında halk meclisleri kuracağız”

Halkevleri olarak, halkın bağımsız çıkarlarını savunacak, halkın direniş eğilimlerini örgütleyecek, halkın sessiz, çaresiz ve savunmasız olmadığını gösterecek, bu çabadaki bütün omuzdaşlarımızla direnişte birleşeceğiz. Faşist baskı ve provokasyonlarla ilerleyen bu seçim sürecinde, kitle pasifikasyonunu kırmak ve iktidarın hareket alanını daraltmak için sokağı boş bırakmayacak, hak çabaları ve anti-faşist çabayı bir bütünlük içinde ele alacak, semt semt, mahalle mahalle halkın direniş eğilimlerini örgütleyecek, anti-faşist ilerici güçlerle dayanışma içinde olacak, omuz omuza uğraş edeceğiz. Halkı minimum omurlara mahkum eden siyasetlere karşı, insanca bir hayat için eğitim, sıhhat, barınma, insan onuruna yaraşır fiyat ve teminatlı iş, güç, su, besin, ulaşım üzere temel haklarımızın uğraşını örgütleyecek, bu hak talepleri ve gayretleri etrafında halk meclisleri kuracağız.

“Laiklik bayrağını halkın ellerinde yükselteceğiz”

İktidarın taarruzları ve ülkenin içine düşürüldüğü çete, mafya, tarikat sarmalına karşı halkın anti-faşist kitlesel özsavunmasını örgütleyeceğiz. Bilhassa fakir mahallelerde, mahallemizi faşizme karşı bir kale haline getirmek için olanca gücümüzle çalışacağız. Sansür ve faşist propaganda karşısında susmayacağız. Halkın irtibat hakkını, basın ve söz özgürlüğünü savunacak, yüz yüze bağlantıdan dijital araçlara kadar sansürü ve faşist propagandayı etkisiz hale getirecek somut siyasetleri, taktiklerini, araçları üreteceğiz. Tarikat ve cemaatlerin siyasal, toplumsal, ekonomik hayatta giderek belirleyici hale gelmesine sessiz kalmayacak, seçim sürecinde bir sokak gücü olarak da karşımıza çıkarılan bu gerici ağları dağıtmak üzere etkin bir çaba örgütleyecek, laiklik bayrağını halkın ellerinde yükselteceğiz. Savaş siyasetlerine karşı barışı ve hayatı savunacak, Kürt halkıyla dayanışma içinde olacağız. Emperyalist savaşlar, siyasal baskı ve sömürgecilik nedeniyle yerlerinden edilip ülkemize sığınan göçmenleri amaç alan faşist saldırganlık ve istismarın karşısında duracağız. Halkın kendi bahtını eline almasının gerçek bir halk demokrasisinin yolu olarak hakları ve geleceği için halk meclislerinde örgütleneceğiz. Barışın, eşitliğin, kardeşliğin, özgürlüğün hâkim olacağı bir nizamı, yani sömürücülerin saltanatı yerine halkın kendi iktidarını kesinlikle kuracağız.

“Herkese eşit, parasız, nitelikli, anadilinde eğitim ve sıhhat hizmeti sağlanmalıdır”

Eşitliğin, özgürlüğün, barışın ülkesi için koşullarımız; fiyatlar, insanca yaşamaya yetecek seviyede olmalıdır. Herkese insan onuruna yaraşır, garantili bir iş ve çalışma hakkı tanınmalıdır. Taşeron çalışma yasaklanmalı, eşit işe eşit fiyat unsurunu bozan uygulamalar iptal edilmelidir. Vergi adaletsizliği son bulmalı; az kazanandan az, çok kazanandan çok vergi alınmalıdır. Çalışma mühletleri düşürülmeli, atama bekleyen meslek sahibi işçilerin tamamı toplum hizmetinde görevlendirilmelidir. Her haneye 140 metreküp doğal gaz, 230 KWh elektrik, 18 metreküp su parasız temin edilmelidir. Besin teminatı haktır. Besin krizi ve enflasyonu karşısında üreticiye ve tüketiciye yönelik sübvansiyonlar başlatılmalı, her iki alanda da kooperatifler desteklenmelidir. Herkese eşit, parasız, nitelikli, anadilinde eğitim ve sıhhat hizmeti sağlanmalıdır. Herkesin barınma hakkı garanti altına alınmalıdır. Kiralara üst hudut getirilmeli; konut, vergilendirme yoluyla bir yatırım aracı olmaktan çıkarılmalı, mülk edindirme yolu ile değil kamunun üreteceği toplumsal konut projeleri vasıtasıyla fiyatsız ya da düşük kiralarla fakirlere tahsis edildiği bir konut sistemi geliştirilmelidir. Sermayenin doğayı talan eden ve iklim krizini tetikleyen yağma ve yıkım projeleri durdurulmalıdır.

“Saray rejimi, tüm kurumlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalıdır”

Bu acil kaidelerin sağlanması ve esaslı tahliller getirilmesi için eğitim, sıhhat, güç, su, bağlantı ve ulaşım başta olmak üzere temel kesimler kamulaştırılmalıdır. Özelleştirmelerle kamunun elinden çıkarılıp sermayeye devredilen ve yok edilen kamu iktisadi teşekkülleri kamulaştırılmalı ve tekrar inşa edilmelidir. Kamulaştırma süreçleri toplumsal gereksinimleri gözeten meta dışı bir işleyişin hâkim kılındığı, toplumsal kontrol ve emekçilerin iş yerinde idareye iştirak düzeneklerinin kurulduğu bir toplumsallaştırma mantığı ile işletilmelidir. Kamu garantili büyük altyapı projeleri, yollar, limanlar, havalimanları, köprüler, tüneller, santraller, kent hastaneleri de kamulaştırılmalı; kamu garantisi ve hileli kontratlar yoluyla kamudan çalınanlar, sorumlu iktidar ögeleri ve sermayeden tahsil edilmelidir. Kamu bankalarından karşılıksız ya da düşük faizli krediler, vergi indirimleri, gayri şeffaf finansal süreçler yoluyla yapılan servet transferleri, sorumlu iktidar ögeleri ve sermayeden tahsil edilmelidir. Ülkemiz iktisadı sermayenin, milletlerarası monopollerin değil halkın gereksinimleri doğrultusunda planlanmalıdır. Krizden çıkış için seçimden sonra halkın önüne getirilmesi beklenen IMF’li ya da IMF’siz kemer sıkma programları kabul edilemez. Krizin faturası kâr rekorları kırmaya devam eden işverenlere ödetilmelidir. Saray rejimi, tüm kurumlarıyla birlikte ortadan kaldırılmalıdır.

“Erkek-devlet şiddetine karşı bayanların ve LGBTİ artıların ömürlerini teminat altına alacak haklarının sağlanması gerekmektedir”

Halkın hak ve özgürlüklerini gaye alan tüm düzenlemeler tazmin ve telafi edilmelidir. Anayasa’dan ve memleketler arası hukuktan doğan hakların reddedilmesi, ülkeyi yönetenlere muhalefetin özel kanunlarla yasaklanması, kayyum, KHK, güvenlik soruşturması, uzun tutukluluk uygulamaları son bulmalıdır. Halkın iştirakine kapalı düzeneklerle devlet iktidarını elinde tutan, bunun için halka karşı kabahat işleyen ve cezasızlıkla korunan resmi, gayri resmi ve özel tüm kontrgerilla aygıtları dağıtılmalıdır. Temsil sistemleri, direkt demokrasi düzenekleri ile desteklenen değil direkt demokrasinin işleyişini destekleyen düzenekler olmalıdır. Bütün vazifeliler seçimle belirlenmeli ve halk, gerektiğinde geri çağırma hakkını kullanabilmelidir. Halkın, öz örgütlenmeleri aracılığıyla idareye iştiraki sağlanmalıdır. Halkın protesto hakkı, örgütlenme ve tabir özgürlüğü önündeki maniler kaldırılmalıdır. Bugünün dünyasında feminist tahlil olmadan faşizme karşı çaba mümkün değildir. Feminist hareket, faşizme karşı direnişin en güçlü çekirdeklerini birini oluşturma potansiyeline sahiptir. En alttakileri birbirine karşı düşmanlaştırıyor; neoliberalizmin yarattığı yıkıntıları bayanların, LGBTİ artıların, göçmenlerin, düşman ilan edilenlerin sırtına yıkarak, bunu dozu her gün artan muhafazakârlık/dinci gerici sistemlerle gerçekleştiriyorlar. Erkek-devlet şiddetine karşı bayanların ve LGBTİ artıların hayatlarını teminat altına alacak haklarının sağlanması gerekmektedir.

“Savaş siyasetlerine son verilmeli, kayyum uygulamaları kaldırılmalı”

Kürt sorunu, kolektif haklar temelinde toplumsal ve demokratik bir tahlile kavuşturulmalıdır. Savaş siyasetlerine son verilmeli, kayyum uygulamaları kaldırılmalı, HDP’ye ve Kürt siyasetçilere yönelik baskılar başta olmak üzere Kürt halkının kültürel-siyasal hakları için örgütlü çabasının önündeki mahzurlar kaldırılmalıdır. Türkiye’yi göçmen deposu ve hapishanesine dönüştüren geri kabul muahedeleri iptal edilmeli, mültecilerin mültecilik hakları tanınmalı, göçmen emekçilerin eşit şartlarda çalışma hakkı tanınmalı, göçmenlere karşı ırkçı kışkırtmalar engellenmeli, göçmen toplulukları paravan olarak kullanan cihatçı örgütlenmelere müsaade verilmemeli, Türkiye cihatçıların inançlı adası olmaktan çıkarılmalıdır.

“Siyasal ve toplumsal hayatın düzenlenmesi süreçlerinde dini müdahaleler yasaklanmalıdır”

Tüm toplumsal hayatı dini referanslarla kuşatan ve ona nazaran dizayn etmeye çalışan saray rejimi, aslında yurttaş yerine tebaa bağlantılarını hayata geçirmeye ve toplumu bu temelde inşa edilmiş egemenlik bağlantılarıyla yönetmeye çalışıyor. Bilhassa fakirler, tarikat ve cemaat münasebetleri içerisinde öğütülüyor. Eğitim müfredatı ve hukuk dini referanslarla tekrar biçimlendirilerek toplum dinselleştiriliyor. Gericiliğe karşı tüm toplumsal hayatın eşitlik temelinde kurulabilmesi ve dinî tahakkümden arındırılabilmesi için laiklik, olmazsa olmaz prensibimizdir. Din ve devlet birbirinden kesin olarak ayrılmalı, siyasal ve toplumsal hayatın düzenlenmesi süreçlerinde dini müdahaleler yasaklanmalıdır. İnanan-inanmayan bütün yurttaşların eşit yurttaşlık hakları tanınmalıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı kapatılmalıdır. Eğitim müfredatı bilimsel bir içeriğe kavuşturulmalı, zarurî din dersi uygulaması son bulmalı, imam hatip liseleri kapatılmalıdır. Alevilerin eşit yurttaşlık talebi sağlanmalı, devlet bütün din ve mezheplere eşit uzaklıkta durmalıdır. Bütün dinlerin ibadethanelerinin bakımı ve din adamlarının istihdamı için kamu kontrolünde özel bütçeler oluşturulmalı, bu bütçelerin mali kaynakları inanç sahiplerinin istekli katkılarıyla oluşturulmalıdır. Dinî topluluklara ve din beşerlerine ticaret ve siyaset yasağı getirilmelidir. Ticari kurumların, hangi biçim altında olursa olsun dini referanslarla faaliyet göstermesi yasaklanmalıdır. Tarikat ve cemaatler dağıtılmalıdır. Dinî prensiplere dayanan bütün eğitim ve sıhhat kurumları kapatılmalıdır. Dini yayınlar kamu kontrolüne tabi tutulmalı ve anti-laik, cihatçı vb. siyasi içerikten arındırılmalıdır.

“Kadınlara, LGBTİ artılara yönelik kabahatlerde ve çocuk istismarında cezasızlık siyasetlerinden vazgeçilmelidir”

Kadına ve LGBTİ artılara yönelik fizikî, ruhsal, cinsel şiddeti önlemeye yönelik siyasetler geliştirmeli, en temelde İstanbul Mukavelesi yine hayata geçirilmelidir ve buna uygun yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Bayanlara, LGBTİ artılara yönelik hatalarda ve çocuk istismarında cezasızlık siyasetlerinden vazgeçilmelidir. Memleketler arası Çalışma Örgütü olan ILO tarafından hazırlanan 190 sayılı Şiddet ve Taciz Kontratı, çalışma ömründe bireylerin şiddet ve tacizden uzak daha teminatlı çalışma ortamı kurmak için hazırlanmış olan kontrat imzalanmalıdır. Bayanların fiyatlı, fiyatsız emeğine dair eşitlikçi siyasetler üretilmelidir. Bayanlara mesken ve aile içerisinde yüklenen bakım emeği toplumsallaştırılmalıdır. Bayanların emeklilik hakkı ve sıhhat sigortası düzenlenmesi yapılmalı; bu hak eşe, babaya bağlı olmaktan çıkarılmalıdır. Bayanlara boşanma durumlarında konut ve geçim garantisi sağlanmalı, iş aramaya başladığı andan itibaren işsizlik ödeneğinden yararlanma hakkı tanınmalıdır. Bayanlar ve LGBTİ artıların sıhhat hakkına ulaşımda yaşadığı eşitsizlikler göz önüne alınarak ulaşılabilir, önleyici ve esirgeyici sıhhat hizmetleri geliştirilmelidir. Bayanların ömürlerine dönük şiddet ortamlarının arttığı savaşa siyasetlerinden vazgeçilmeli, savaşa değil bayanların hayata eşit iştirakini sağlayacak bütçeye hisse ayrılmalıdır. Toplumsal cinsiyet eşitsizliğini, bayan ve LGBTİ artıların düşmanlığını dinci gerici siyasetlerle tekrar üreten Diyanet kapatılmalıdır. Bayan emeğinin değersizleştirildiği bu şartlarda savaş siyasetleri, artan göçmen ve mülteci düşmanlığı, milliyetçilik toplumda erkek egemenliğini pekiştirerek göçmen ve mülteci bayanlar için inançsız ve teminatsız hayatlar sunuyor. Göçmen ve mülteci bayanları şiddete karşı kollayıcı siyasetler geliştirilmelidir, çok lisanlı uzmanların olduğu 7/24 müracaat merkezleri kurulmalıdır.

“Orta Doğu’da halkların kardeşleşmesine hizmet edecek ve dayanışmasını güçlendirecek bir dış siyaset geliştirilmelidir”

Kürt halkına karşı savaş siyasetleri terk edilmeli, eşit ve kardeşliği temel alan demokratik bir tahlil siyaseti oluşturulmalıdır. Hudut ötesi operasyonlara son verilmelidir. NATO başta olmak üzere savaş ittifaklarından çıkılmalı emperyalist bağımlılık münasebetlerine son verilmelidir. Ülke topraklarında bulunan yabancı askeri üslerin varlığına son verilmelidir. Orta Doğu’da halkların kardeşleşmesine hizmet edecek ve dayanışmasını güçlendirecek bir dış siyaset geliştirilmelidir.” (ANKA)

İLK YORUMU SİZ YAZIN

Hoş Geldiniz

Üye değilmisiniz? Kayıt Ol!

Hemen Hesabını Oluştur

Zaten bir hesabın mı var? Giriş Yap!

Şifrenizi mi Unuttunuz

Kullanıcı adınızı yada e-posta adresinizi aşağıya girdikten sonra mail adresinize yeni şifreniz gönderilecektir.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.